Når jorden skjelver

Prof. Storetvedt, Karsten M. 2009 Jordskjelvkatastrofen i Italia 6 april 2009 minnet oss på nytt om de sterke latente krefter i jordens indre. Men hva denne energien egentlig består i – hvordan den bygges opp og utløses som plutselige kaskader av elastiske bølger, er ikke tilfredstillende forstått. Siden tidlig på 1900-tallet, etter at seismografen var … Continue reading Når jorden skjelver