Books

Books written by Prof. Storetvedt.

English

Our Evolving Planet – Earth History in New Perspective

Does the plate tectonic model represent a “quantum leap” in our understanding of the Earth as currently alleged? And will that model be a fruitful guide for the Earth sciences into the 21st Century? This book answers such...

Iconoclashing Hypothesis

English translation and revised online edition of the 2005 book “When foundations fail”. A personal recount of the author’s journey from the beginning of Drift Hypothesis to Plate Tectonics and his eventual discard and breakthrough of a new theory.

Global Wrench Tectonics – Theory of Earth Evolution

Global Wrench Tectonics, an extension of the author’s Our Evolving Planet, takes us on a ground-breaking tour of the most critical facets of Earth history. It was the gradual realization that the prevailing theoretical constructs on the Earth’s history are riddled with paradoxes and mired in conjecture that prompted the author into a long-lasting speculation on the global dynamic system.

Norwegian

Når grunnlaget svikter

I Når Grunnlaget Svikter forteller forfatteren om sin vitenskapelige utvikling – fra å være nesegrus beundrer av kontinentaldriftteorien på 1960-tallet, via 20 års økende tvil om denne modellens holdbarhet, frem til hans uventede vitenskapelige gjennombrudd med en...

Vitenskapens fremste rivaler

Utfordrer geovitenskapens vandrehistorier. For en etablert og selvtilfreds vitenskap er trusselen fra ny grunnlagstenkning det verste som kan skje. I mangelen på saklige motargumenter får derfor opposisjonen ofte et nedrig preg. Det overordnede tema i denne boken er de åpenbare menneskelige trekkene som fulgte kontinentaldrift-hypotesens tidlige historie…