ARTICLE INFORMATION

Author(s): K.M. Storetvedt
Publication: www.uib.no
Reference: 2009 - For skoler – Jordens struktur - http://www.uib.no/sevu/fp-dag/2009/materiell (link removed)
KEYWORDS:

Kritikk av lærebøkenes feilinformasjon om jorden

Læreplanen i geografi (studieforberedende) fremhever at undervisningen skal være motiverende og stimulerende og

...medvirke til forståelse og mestring av den store mengden av informasjon i vår tid. Mer kunnskap motiverer og stimulerer evnen til kritisk analyse- og helhetsforståelse. Dette kan gi eleven et godt utgangspunkt for å være med i utviklingen av samfunnet på en konstruktiv måte.

I den naturgeografiske del av faget fremheves videre betydningen av å utvikle bevissthet om forholdet mellom naturen og de menneskeskapte omgivelsene, kunnskap om jordens oppbygning, indre og ytre krefters betydning, (mineral)ressurser, og miljømessige konsekvenser. Slike naturfaglige aspekter representerer grunnelementer i det moderne samfunn – klima- og miljøproblemer, petroleumsaktiviteten i nordområdene, og diskusjonen om CO2 lagring i undergrunnen er eksempler på sentrale naturfaglige temaer i dagens politiske debatt i Norge. Men både utnyttelsen av naturens muligheter og konsekvens­ene for menneskelig inngripen i den forutsetter at vi har realistisk innsikt i jordklodens iboende proses­ser. Det er derfor betimelig å stille spørsmål om skolens naturgeografiske formidling er i rimelig samsvar med fakta, og med læreplanen – det vil si, om den oppfyller intensjonen om at faget skal gi nøktern geofaglig kunnskap samt medvirke til forståelse og mestring av den store mengden av informasjon i vår tid?

Les hele artikkelen i PDF’en under:

other articles

Når jorden skjelver

Når jorden skjelver

Jordskjelvkatastrofen i Italia 6 april 2009 minnet oss på nytt om de sterke latente krefter i jordens indre. Men hva denne energien egentlig består i – hvordan den bygges opp og utløses som plutselige kaskader av elastiske bølger, er ikke...

read more
Coming to grips with the World of Science

Coming to grips with the World of Science

During my years as a student at Bergen University (1957-1962) my view of science was a very simplistic one – basically stripped of all non-professional interference. I believed scientific theories were products of meticulous observation and careful...

read more