Media

A collection of miscellaneous items relating to Prof. Storetvedt, his theory and his work.
Currently mostly populated with items in norwegian.

video

Prof. Karsten M. Storetvedt foreleser på Pedagogisk dag ved UiB feb 2009. Utdrag. Når idelologi og ønsketenkning fortrenger fakta om naturen. English subtitles not available. 

Prof. Karsten M. Storetvedt foreleser på Pedagogisk dag ved UiB feb 2009. Utdrag. Når idelologi og ønsketenkning fortrenger fakta om naturen. English subtitles not available. 

Prof. Karsten M. Storetvedt foreleser på Pedagogisk dag ved UiB feb 2009. Utdrag. Når idelologi og ønsketenkning fortrenger fakta om naturen. English subtitles not available. 

kronikkutveksling

FRA FORSKNING.NO

Kronikkutveksling i det populærvitenskapelige magasinet Forskning. Etter en overfladisk slakt av boken “Global Wrench Tectonics” fra 2004 tar Prof. Karsten til motmæle.

Etter to år følger en ny slakt av hans neste bok “Når grunnlaget svikter”. Her er tonen mer anspent da lærere og lektorer har begynt å fatte interesse for teorien hans.

Dette starter en kronikkutveksling som varer i et halvt år med flere motforfattere som har venskeligheter med å fremme gode vitenskapelige motargumenter. I stedet ber de magasinet om sensur for å beskytte allmennheten.

Overskrifter og link-tekst hentet fra Forskning.no. Innlegg er sortert kronologisk. Klikk på tekstene for å lese hele kronikker på Forskning.no.

NB! Linkene åpnes i nytt vindu.

Et oppgjør med kontinentaldriften

Han har brukt livet på å utvikle sin egen teori om Jordens utvikling. I denne boken tar Karsten M. Storetvedt et oppgjør med – og forkaster – tradisjonell platetektonisk tenkning. Vår anmelder mener det likner historieforfalskning.FORSKNING.NO  03/01/2004

Kronikk: Kritisk blikk og saklighet i bokanmeldelser

En bokanmelder har en udiskutabel rett til å ta et kritisk blikk på fremlagte vitenskapelige arbeider, men slik bedømmelse skal være basert på saklig vurdering, skriver professor Karsten M. Storetvedt i denne kronikken.FORSKNING.NO  09/01/2004

Et alternativ til Jordas platebevegelser?

Det vil være meget uheldig om en teori som er i strid med betydelige deler av observasjonsgrunnlaget får innpass i skolen, skriver førsteammanuensis Reidar Trønnes i denne kronikken.FORSKNING.NO  21/05/2006

Kronikk: Platemodellens svanesang?

I en kronikk forsøker førsteamanuensis Reidar Trønnes å så tvil om mitt anslag mot den konvensjonelle platemodellen, og grunnlaget for min alternative utviklingsteori for jorden. Det er nødvendig med en oppklarende runde om teoriens utgangspunkt, skriver professor Karsten Storetvedt i denne kronikken.FORSKNING.NO  28/06/2006

Kronikk: Svar til professor Storetvedt

DEBATT: Kvalitetskontrollen i innflytelsesrike vitenskapelige tidsskrifter filtrerer bort Storetvedts vitenskapelige vrøvl, og norske geovitere, som kjenner problemstillingen, finner det lite formålstjenlig å bruke tid på dette, skriver førsteamanuensis Reidar Trønnes i dette innlegget.FORSKNING.NO  29/08/2006

Kronikk: Når innsikten mangler

Geolog Reidar Trønnes omtalte den 29. august “Storetvedts vitenskapelige vrøvl”, som norske geovitere “finner det lite formålstjenlig å bruke tid på”. Idag fortsetter Karsten Storetvedt debatten om kontinentaldriften.FORSKNING.NO  19/09/2006

Kronikk: Tøvete om platetektonikk

Professor Karsten Storetvedt angriper platetektonikken og forfekter sin egen alternative rotasjonsteori. Vi vil minne leseren om at man i dag faktisk kan måle platebevegelsene ved hjelp av GPS-målinger, skriver fem professorer i denne kronikken.FORSKNING.NO  26/09/2006

Kommentar: Er taushet gull?

Har det vært festival? De siste to ukene har de svermet på universitetene og i media: Konspirasjonstenkerne, kreasjonistene, kvantehealerne, alternativgeologene, kultarkeologene. Spørsmålet er, skal vi kritisere dem, diskutere med dem – eller bare tie dem i hjel?, spør forskning.nos redaktør Erik Tunstad i denne kommentaren.FORSKNING.NO  30/09/2006

Kronikk: Brann i rosenes leir

Det er med stor tilfredshet jeg konstaterer at det norske geologimiljøet endelig er kommet ut av skyttergravene, skriver Karsten Storetvedt i denne kronikken, der han besvarer et samlet innlegg fra fem norske geologiprofessorer tidligere i høst.FORSKNING.NO  05/11/2006

Kronikk: Fortsatt tøv om platetektonikk

Forskere har krav på å få fremme sine synspunkter, men i forskning.no bør det være et krav til et minimum av dokumentasjon, dersom synspunkter skal presenteres som forskning, skriver Trond H. Torsvik, Arne Bjørlykke i sitt svar til Karsten Storetvedt.FORSKNING.NO  18/12/2006