ARTICLE INFORMATION

Author(s): K.M. Storetvedt
Publication: www.uib.no
Reference: 2009 - For skoler – Jordens struktur - http://www.uib.no/sevu/fp-dag/2009/materiell (link removed)
KEYWORDS:

Kritikk av lærebøkenes feilinformasjon om jorden

Læreplanen i geografi (studieforberedende) fremhever at undervisningen skal være motiverende og stimulerende og

...medvirke til forståelse og mestring av den store mengden av informasjon i vår tid. Mer kunnskap motiverer og stimulerer evnen til kritisk analyse- og helhetsforståelse. Dette kan gi eleven et godt utgangspunkt for å være med i utviklingen av samfunnet på en konstruktiv måte.

I den naturgeografiske del av faget fremheves videre betydningen av å utvikle bevissthet om forholdet mellom naturen og de menneskeskapte omgivelsene, kunnskap om jordens oppbygning, indre og ytre krefters betydning, (mineral)ressurser, og miljømessige konsekvenser. Slike naturfaglige aspekter representerer grunnelementer i det moderne samfunn – klima- og miljøproblemer, petroleumsaktiviteten i nordområdene, og diskusjonen om CO2 lagring i undergrunnen er eksempler på sentrale naturfaglige temaer i dagens politiske debatt i Norge. Men både utnyttelsen av naturens muligheter og konsekvens­ene for menneskelig inngripen i den forutsetter at vi har realistisk innsikt i jordklodens iboende proses­ser. Det er derfor betimelig å stille spørsmål om skolens naturgeografiske formidling er i rimelig samsvar med fakta, og med læreplanen – det vil si, om den oppfyller intensjonen om at faget skal gi nøktern geofaglig kunnskap samt medvirke til forståelse og mestring av den store mengden av informasjon i vår tid?

Les hele artikkelen i PDF’en under:

other articles

Geoscientific Urban Legends

Geoscientific Urban Legends

DISCUSSION “[A well-trained rationalist] will obey the mental image of his master, he will conform to the standards of argumentation he has learned, he will adhere to these standards no matter how great the confusion in which he finds himself, and...

read more
Accounting for a Mobilistic Earth

Accounting for a Mobilistic Earth

A Personal History of the Remagnetization Debate “Neither science nor rationality are universal measures of excellence. They are particular traditions, unaware of their historical grounding”. Paul Feyerabend, in: Against Method (1988, p. 231)...

read more