Kritikk av lærebøkenes feilinformasjon om jorden

 – ideologisk kjepphesteri og faglig fremmedgjøring K.M. Storetvedt, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, 2009 Publisert på: http://www.uib.no/sevu/fp-dag/2009/materiell/ , og http://www.uib.no/gfi , For skoler – Jordens struktur Innledning Læreplanen i geografi (studieforberedende) fremhever at undervisningen skal være motiverende og stimulerende og …medvirke til forståelse og mestring av den store mengden av informasjon i vår tid. Mer … Continue reading Kritikk av lærebøkenes feilinformasjon om jorden