ARTICLE INFORMATION

Author(s): K.M. Storetvedt
Publication: Global Wrench Tectonics – Theory of Earth Evolution (Online Edition 2023)
Reference: Table of Contents
KEYWORDS:

GWT Table of Contents

other articles

Når jorden skjelver

Når jorden skjelver

Jordskjelvkatastrofen i Italia 6 april 2009 minnet oss på nytt om de sterke latente krefter i jordens indre. Men hva denne energien egentlig består i – hvordan den bygges opp og utløses som plutselige kaskader av elastiske bølger, er ikke...

read more
Kritikk av lærebøkenes feilinformasjon om jorden

Kritikk av lærebøkenes feilinformasjon om jorden

Læreplanen i geografi (studieforberedende) fremhever at undervisningen skal være motiverende og stimulerende og ...medvirke til forståelse og mestring av den store mengden av informasjon i vår tid. Mer kunnskap motiverer og stimulerer evnen til...

read more