Når Grunnlaget Svikter – Innhold

Om kreativitetens trange kår og livet bak de akademiske kulisser

– Man oppdager ingen nye verdensdeler, hvis man ikke har mot til å slippe alle kyster av syne –

                                                                                                                            André Gide (fransk forfatter; 1869-1951)

INNHOLD

I Teorier om jorden – en reise i fortiden
Et møte med vitenskapen
Klassiske jordteorier
Drifthypotesens fremvekst
Pangea – et fiktivt kontinent!
Polvandring og fortidens globale klimasystem
Antitese til Wegeners rekonstruksjon
Debatten om kontinentaldrift
Teoripluralismen blomstrer
Wegeners idéer spres via Geofysisk institutt i Bergen
Paleomagnetismen innleder kontinentbevegelsenes tidsalder
Hegemonikampen og “bordet fanger”-atmosfæren
Situasjonen omkring 1960
Noen viktige spørsmål

II På terskelen til det moderne
En overraskende utvikling
Nye faglige utfordringer
Med driftteorien på nært hold

III Stor entusiasme, men økende tvil om grunnlaget
Mitt nye bergenske fagmiljø
Urovekkende fornemmelser
Mot-argumenter blir vridd til for-argumenter

IV Et vitenskapelig oppgjør
Kampen mot kunstige grenser
Utryggheten blir internasjonal
Den umiddelbare utviklingen i Bergen

V Avsløring av taktiske hemmeligheter
“Bevisene” på havbunnen
Ønsketenkningens manøvreringer
Nye vitenskapelige realiteter
Feilslåtte tester
Et videre blikk bak kulissene

VI En usynlig revolusjon
Eskalerende uro og dens motreaksjoner
Vendepunktet
Revolusjonen tildekkes
Klipp fra den menneskelige dimensjonen

VII Gruppeforpliktelser på sviktende grunn; forelesninger til besvær
Økt faglig overblikk møter ufaglige mottrekk
En belysende og lærerik konferanse
“Katten slippes ut av sekken” i Bergen
Suksessens pris

VIII Nytt verdensbilde i emning
Nye faglige erkjennelser
Motstandsskruen teites
Ny giv
Det teoretiske gjennombruddet
Mot et stadig rikere erfaringsgrunnlag
Status før neste etappe

IX I kampens hete
De etablerte slår til
En slitsom løsrivningsprosess
Glimt fra studiereise “down under”
Mediaoppslag med påfølgende konsekvenser
Opposisjonen finner nye veier
Noen opplevelser i utlandet
Innspurten

X Tankens frihet i strid med maktenes interesser
Om kombinasjonen vitenskap, smak og behag
Viktig mentor faller fra
En milepæl
En artikkelserie
Avslørende opplysninger
Kontakter med oljeindustrien
Utvidet aksjonsradius
Andre fagkulturelle glimt
“Akademiske hamburgere”

Litteratur

Appendiks