Artikler på norsk

Kritikk av lærebøkenes feilinformasjon om jorden

Når jorden skjelver

Storetvedt, K.M. 2006.
Den Globale Torsjonsteorien. Om jordskorpens tektono-topografiske utvikling.
Teori og Metode i Geografi, Fagbokforlaget 2006, 288-310.
Artikkelserie i Naturen – populærvitenskapelig tidsskrift

K.M. Storetvedt, 2000
Om bevegelsene på jordoverflaten
Naturen nr.1, 2000

K.M. Storetvedt, 1999
Mot et nytt geologisk-geofysisk verdensbilde
Naturen nr.6, 1999

K.M. Storetvedt, 1999
Da havet invaderte kontinentene
Naturen nr.4, 1999

K.M. Storetvedt, 1999
Da jorden ble dekket med plater
Naturen nr. + 1999

K.M. Storetvedt, 1999
Wegeners drift-teori vinner løpet
Naturen nr, 1, 1999

K.M. Storetvedt, 1998
Wegeners kontinentaldrifthypotese: teori og fakta på kollisjonskurs
Naturen nr. 6, 1998

Storetvedt, K.M. 1997.
Paradigmets makt
Naturen nr. 5, 1997